استعلام گواهی‌نامه

جهت صحت‌سنجی اعتبار گواهی‌نامه دریافتی از طرف کانون مدیریت فرایند به همراه لوگو درج شده کانون، می‌توانید از طریق وارد کردن کد ملی یا شماره گواهی‌نامه، اطلاعات تکمیلی پیرامون گواهی‌نامه کسب شده خود را مشاهده کنید.

شماره گواهینامه یا کد ملی :

برای شرکت در کنفرانس بزرگ و کاربردی مدیریت فرایندهای کسب و کار و دریافت گواهی‌نامه از طرف کانون مدیریت فرایند، دکمه زیر را کلیک کنید.

برای شرکت در دوره بلندمدت پرورش متخصص مدیریت فرایند و دریافت گواهی‌نامه از طرف کانون مدیریت فرایند، دکمه زیر را کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره پیام دهید.