برگزار کنندگان

اسپانسرهای کنفرانس مدیریت فرایند

برای مطلع شدن از شرایط اسپانسرینگ کنفرانس کاربردی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و مطالعه شرایط 4گانه‌ی اسپانسرینگ، دکمه زیر را کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره پیام دهید.