پلن +طلایی

 • اختصاص دو غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 10 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در کنفرانس آنلاین
 • کارت تخفیف ۱۰% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 10 نفر از اعضای سازمان
 • نشر ۱۵ مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت کنفرانس به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام کنفرانس به مدت یک سال در قالب ۱۰ پست اینستاگرامی و ۸ استوری بعد از برگزاری کنفرانس و ۳ پست اینستاگرامی و ۵ استوری قبل از برگزاری کنفرانس
 • ارائه کارت تخفیف ۱۰% بابت حمایت از کنفرانس دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت کنفرانس به مدت ۲ سال
 • پخش ۲۰ مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت کنفرانس
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان کنفرانس
 • ۵ مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در کنفرانس
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن و ورودی سالن
 • اهدای تندیس یاد‌بود کنفرانس به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر
 • پخش مصاحبه با مدیرعامل سازمان
 • فرصت سخنرانی و بیان تجربه به مدیر مجموعه

پلن طلایی

 • اختصاص یک غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 7 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در کنفرانس آنلاین
 • کارت تخفیف ۱۰% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای ۱۰ نفر از اعضای سازمان
 • نشر ۱۰ مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت کنفرانس به مدت یک‌سال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام کنفرانس به مدت ۸ ماه در قالب ۸ پست اینستاگرامی بعد از برگزاری کنفرانس و ۳ پست اینستاگرامی قبل از برگزاری کنفرانس
 • ارائه کارت تخفیف ۱۰% بابت حمایت از کنفرانس دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت کنفرانس به مدت یک‌سال
 • پخش ۱۰ مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت کنفرانس
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان کنفرانس
 • ۴ مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در کنفرانس
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن و ورودی سالن
 • اهدای تندیس یاد‌بود کنفرانس به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر

پلن نقره‌ای

 • اختصاص یک غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 5 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در کنفرانس آنلاین
 • کارت تخفیف ۱۰% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت برای ۷ نفر از اعضای سازمان
 • نشر 3 مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت کنفرانس به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام کنفرانس به مدت ۵ ماه در قالب ۵ پست اینستاگرامی بعد از برگزاری کنفرانس و ۲ پست اینستاگرامی قبل از برگزاری کنفرانس
 • ارائه کارت تخفیف ۱۰% بابت حمایت از کنفرانس دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت کنفرانس به مدت یکسال
 • پخش ۵ مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت کنفرانس
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان کنفرانس
 • ۳ مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در کنفرانس
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • اهدای تندیس یاد‌بود کنفرانس به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه

پلن برنزی

 • حضور 3 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در کنفرانس آنلاین
 • کارت تخفیف ۱۰% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای ۵ نفر از اعضای سازمان
 • نشر ۱ مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت کنفرانس به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام کنفرانس به مدت ۳ ماه در قالب ۳ پست اینستاگرامی بعد از برگزاری کنفرانس
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت کنفرانس به مدت یکسال
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت کنفرانس
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان کنفرانس
 • ۲ مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در کنفرانس
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • اهدای تندیس یاد‌بود کنفرانس به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

شماره تماس: 02146138782 – 02146137504

برای دریافت مشاوره پیام دهید.